Harta e faqes

Shërbimet e ofruara nga Klinikat dentare të Albamia Dent

fix
Dentistët Shqipëtar - Turizëm Dentar në Shqipëri

Devitalizacione dhëmbi

Kirurgji orale

Implantet dentare

Terapia konservative

Info.të dhënat personale

Ortodoncia

Endodonticia

Stomatologji estetike

Kirurgjia Maxillo-facciale

Parodontologjia

Implantology

Zbardhje dhëmbësh

Implantet dentare

Higjiena e dhëmbëve

{

info@albaniadent.com

© 2016 Nga Albania Dent - Dentistët në Shqipëri - Turizëm Dentar në Shqipëri - Rruga Pavarsia, 2008 Durrës (shiko në hartë) Tel: +39 3314041848

Implantologjia dentare në Shqipëri

{

Falë implantologjisë mund të zgjidhim mungesën e një dhëmbi të vetëm, disa dhëmbëve ose të gjithë harkut të dhëmbëve.

Implantologjia Dentare është një degë e stomatologjisë që konsiston në teknikat kirurgjikale për të futur implantet dentare në kockat mandibulare ose maksilare, ose mbi të, por nën gingivë, të cilat nga ana e tyre mundësojnë lidhjen e protezave fikse ose të lëvizshme për të rehabilituar funksionin e qumështit të një pacienti që ka humbur një ose më shumë dhëmbë.

{

Këto implante mund të jenë të llojeve dhe formave të ndryshme, të futur në vende të ndryshme me teknika të ndryshme dhe pastaj të lidhura me proteza me kohë të ndryshme.


 Implantologjia e kockave të integruara


Implantologjia endo-kockore është aktualisht më e përhapura dhe përdor implantet në formë cilindrike / konike të filetuara në pjesën e jashtme, por me sisteme të ngjashme të lidhjes së brendshme për monkonen dhe vidat.

Trajtimi më i njohur i këtij lloji është All-on-4, një nga trajtimet më inovative në historinë e implantologjisë kockëintergrues, të ashtuquajturit "Ura e Torontos"

 

Çfarë është një implant dentar?

Një implant dentar është alternativa më moderne për zëvendësimin e përhershëm të dhëmbëve.


Metodat e implantologjisë


Kryesisht ato janë dy teknika kirurgjikale:

Futja e implantit, qepja mukozës dhe më pas rihapja e saj pas 2-6 muajve dhe vidhosja e "pilastrit dentar " në implant

 

Implant dentar Albania

Vendosja e implantit dentar


Futja e implantit ne trasmukozë duke e lenë kokën mbi sipërfaqe, lihet që të shërohet ( për 2-6 muaj) për integrimin me kockën ose mund ta ngarkojmë menjëherë, me një kunjë dentale specifike, në mënyrë të përkohshme ose përfundimtare, sipas e rasteve, implantet monoblok - implante me një fazë me ngarkim të menjëhershëm.

 

FAQ - IMPLANTET DENTARE

Create a website